Kontakt

Broplast-Cukry
sp. z o.o.


ul. Warszawska 394, Kiełpin
05-092 Łomianki

tel. (0-22) 751-21-74
fax (0-22) 751-21-73

broplast@broplast.com.pl

KRS0000224794
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy
REGON 010090768
NIP 118-00-23-350
kapitał spółki 904.000,00 zł

Lokalizacja firmy:                         O firmie | Oferta | Promocje | e-Hurtownia | Praca | Kontakt | Info | Historiacomplector